Doç. Dr. Yılmaz: Nitelikli İş Gücünün Yetişmesinde Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Çok Önemli


Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Oğuzeli Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu’nda GAÜN Rektör Danışmanı Doç. Dr. Necip Fazıl Yılmaz tarafından “Mesleki Eğitimin Dünü-Bugünü-Yarını” konulu konferans verildi.

Doç. Dr. Yılmaz konuşmasının başında iki dönem müdürlüğünü yaptığı Oğuzeli MYO’da konferans vermekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, nazik davetinden dolayı Oğuzeli MYO Müdürü Yrd. Doç. Dr  Murat Karahan’a teşekkür etti.

Mesleki eğitimin öneminin dünyada giderek arttığını belirten Doç. Dr. Yılmaz, sunumunda ülkemizde nitelikli iş gücünün yetişmesinde mesleki eğitimin geliştirilmesinin çok önemli olduğunu söyledi. Ülkemizde mesleki eğitim konusunda bugüne kadar METGE, MEGEP gibi mesleki eğitimi geliştirme amacıyla birçok projeye yapılmasına rağmen mesleki eğitimin istenilen noktada olmadığını aktaran Doç. Dr. Yılmaz, gelişmiş ülkelerde yükseköğretimden lisans mezunu oranı yüzde 52 iken ülkemizde bu oranın yüzde 78 olduğunu, mesleki eğitimden mezuniyet oranın ise gelişmiş ülkelerde ön lisans mezuniyet oranının yüzde 48 ve orta öğretim oranının yüzde 60 olmasına karşın ülkemizde ise ön lisans mezuniyet oranının yüzde 36 ve orta öğretim düzeyinde ise yüzde 38’de kaldığını ifade etti.

Dört yıllık üniversite mezunları arasında işsizlik oranının daha yüksek olduğunu, mesleki eğitim mezunlarının iş bulma konusunda daha avantajlı olduğunu söyleyen Doç. Dr. Yılmaz, mesleki eğitim veren kurumlarla sanayi kuruluşları arasında yetiştirilmesi gereken eleman profili konusunda bir uyumsuzluk olduğunu sanayi kuruluşlarının mesleki eğitimden yetişen öğrencileri yetersiz bulduğunu, bu noktada mesleki eğitimin teorik eğitimden ziyade uygulama yönü ağır basan bir noktaya gitmek zorunda olduğunu belirtti. Gaziantep Üniversitesi olarak hedeflerinin “iş arayan eleman değil aranan eleman yetiştirme” olduğunu bu doğrultuda mesleki eğitimde öncü bir uygulama olarak İntörn uygulamasını başlattıklarını hatırlatan Doç. Dr. Yılmaz, bu sayede teorik olarak edinilen bilgilerin uygulamaya dökülebildiğini öğrencinin iş sahasını tanıyarak istihdam konusunda büyük bir avantaj elde ettiğini belirtti.

Doç. Dr. Yılmaz,  sözlerinin sonunda “Endüstri 4.0” olarak ifade edilen ve sanayi üretiminde imalat otomasyonundan sonraki evre olarak ifade edilen süreçle beraber siber fiziksel sistemlere dayalı üretimin gelecek süreçte ortaya çıkacağını belirterek, bu süreçle beraber sanayide insan faktörüne olan ihtiyacın giderek azalacağı ifadelerini kullandı.