OĞUZELİ MYO ‘DA TÜKETİCİ HAKLARI KONULU KONFERANS DÜZENLENDİ


Oğuzeli MYO’da  tüketiciyi koruma haftası ve 15 Mart dünya tüketici hakları günü arifesinde Tüketici Hakları Konulu Konferans Düzenlendi. Oğuzeli MYO hukuk Bölümü Adalet programı öğretim görevlisi Ali BALKAN tarafından yürütülen Gençlerde Tüketici Hakları Bilincinin Geliştirilmesi temalı toplumsal duyarlılık projesi kapsamında Tüketici Hakları konulu konferans düzenlendi. Oğuzeli MYO konferans salonunda gerçekleştirilen etkinliğe Oğuzeli MYO müdürü Yrd. Doç. Murat KARAHAN, Oğuzeli MYO akademik ve idari personeli ve öğrenciler katıldı. Tüketici hakları konulu sunum tüketici hakları derneği Gaziantep şube başkanı Bülent Yılmaz tarafından yapıldı.

Konferans ilk sözü alan Öğr. Gör. Ali BALKAN “insanların ortak özelliği tüketici olmalarıdır. Tüketici hakları insan haklarıdır ve evrenseldir. Tüketici hakları kavramı çokça kullanılan bir kavram olmasına rağmen pek az bilgi sahibi olunan bir kavramdır. Genellikle bir uyuşmazlık yaşandığı zaman akla gelen bir kavramdır. Oysaki hukuk sadece uyuşmazlık meydana geldiğinde dava açmak değildir. Tüketici ve satıcı haklarının bilinci ile hareket ettiği zaman uyuşmazlıklar azalacaktır. Bunun yolu ise eğitimden geçmektedir. Bu projenin amacı Üniversite öğrencilerinin tüketici hakları konusunda bilgi düzeyinin arttırılması suretiyle tüketici haklarının kullanılması hususunda farkındalık yaratmak ve hukuksal temelli bilinç düzeyinin yükseltmektir. Bu çerçevede bir sivil toplum kuruluşu bakışı ile bir konferans düzenledik” dedi ve Tüketici Hakları Derneği Gaziantep şube başkanı Bülent Yılmaz’a katılımından dolayı teşekkür ederek sözlerini bitirdi.

 

Konferansta Bülent yılmaz tüketici hakları derneğinin kısa tarihçesinden bahsetti. Yılmaz tüketici hakları konusunda eğitimin önemli bir yer işgal ettiğini belirterek tamamen gönüllük esası ile tüketici hakları konuşan eğitimler verdiklerini bunun yanı sıra tüketicilerin hak arama faaliyetinde kendilerine yardımcı olduklarını belirterek 15 Mart dünya tüketici hakları gününü kutladı. Yılmaz sözlerinin devamında “  6502 sayılı tüketici kanunun ve ilgili yönetmeliklerin tüketiciye birçok hak sağlamasına rağmen bu hakların etkin bir şekilde kullanılamamaktadır. Bunda bilgi ve bilinç eksikliği önemli bir rool oynamaktadır. Satın alınan bir mal veya hizmet ayıplı veya kusurluysa tüketicinin bu durumda seçimlik haklara sahiptir. Bunlar: Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme, Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme, Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme, İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir. Bunlar seçimlik haktır yani tüketici istediğini kullanabilir. Yüz yüze satışlarda üründe bir kusur yoksa iade hakkı da yoktur. Fakat üründe bir kusur varsa 30 gün içinde geri verilebilir. Elektronik satışlarda 14 günlük bir cayma hakkı vardır. Aynı sure tüketici kredilerinde de vardır. tüketici yaptığı işlemlere ait belgeleri mutlaka saklamalıdır. Aksi durumda birçok hakikat faydalanamaz veya ispat sorunu yaşar” dedi. 
 

YILMAZ, tüketicilerin yaşadıkları sorunlarda önce satıcıya başvurmalarını eğer bu şekilde çözemezlerse valilik ve kaymakamlık bünyesinde kurulan tüketici hakem heyetine başvurmaları gerektiğini söyledi. Tüketici mahkemesine yapılan başvuruda  ise harç alınmadığını bunun önemli bir avantaj olduğunu sözlerine ekledi.

Sözlerinin sonunda Bülent yılmaz tüketici haklarında hak arama bilincinin çok önemli olduğunu belirterek bu konuda eğitimli insanların öncü olması gerektiğini belirterek konuşmasını bitirdi. Devamında dinleyicilerden gelen soruların cevaplanması ile konferans sona erdi.