Petekbaşı’dan Öğrencilere Tavsiye: Bir Sivil Toplum Kuruluşuna Üye Olun


Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Gaziantep Şubesinden Ümran Petekbaşı tarafından Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Oğuzeli Meslek Yüksekokulunda “Sivil Toplum ve Gönüllülük” konferansı verildi.

Oğuzeli MYO Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Aslı Özpolat tarafından organize edilen konferansın açılışında konuşan Oğuzeli MYO Müdürü Yrd. Doç Dr. Murat Karahan, sivil toplumun günümüzde öneminin giderek arttığını belirterek, öğrencilerin sivil toplum kuruluşlarında aktif rol almasını istedi. Yrd. Doç Dr. Karahan, “Ülkemizin geleceğinin teminatı olan siz gençler asla bulunduğunuz konumla yetinmeyin. Kendinizi geliştirin, düşünün, sorgulayın yanlış fikirlerin sizi esir almasına izin vermeyin. Bugün ülkemizin içinden geçtiği hassas süreçte bizim aklını kimseye esir etmemiş genç ve dinamik insanlara ihtiyacımız var” dedi.
Ümran Petekbaşı sunumunda öğrencilere bir sivil toplum kuruluşuna üye olmaları tavsiyesinde bulunarak, artık iş mülakatlarında üye olunan sivil toplum kuruluşlarının sorulduğunu belirtti. Sivil toplumu, devlet kurumlarının dışında kendini yönlendirebilen vatandaşlardan oluşan topluluklar olarak tanımlayan Petekbaşı, dernekler ve vakıfları sivil topluma örnek göstererek, Türkiye’de 85 bin civarında sivil toplum kuruluşunun bulunduğunu ifade etti. Sivil toplumun en yaygın türü olarak dernekler ön plana çıkmaktadır. Sivil toplum kuruluşlarının bir çok alanda faaliyet gösterebildiğini; AKUT’un doğal afetler alanında, TEMA Vakfı’nın çevre konusunda faaliyet gösterdiğini kaydeden Petekbaşı, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nın da eğitim alanında dezavantajlı gruplara eğitim hizmeti vermeyi amaçladığını söyledi.

Sivil toplumun en önemli dinamiğinin gönüllük olduğuna dikkat çeken Petekbaşı, “Gönüllülük, bireyin maddi karşılık ve başka bir çıkar beklentisi içinde olmadan; ailesi ya da yakın çevresi dışındaki bireyler için; toplumun yararına olduğu düşünülen bir hedefe ulaşmak amacıyla; kendi isteği ile bir toplumsal girişim bünyesinde yer almasıdır. Bu sayede gönüllü, gerçekleştirdiği faaliyet sonunda edindiği yaşam deneyiminin yanı sıra, haz ve manevi zenginlik elde eder. Bireyin kendini yararlı hissettiği bir ortam, özgüvenin artmasına sebep olur. Özellikle, henüz öğrenci olan, meslek yaşamına atılmamış ya da profesyonel hayattan uzak bireyler için, bir STÖ bünyesinde diğer gönüllü ve profesyonel ekip ile birlikte çalışmak, bireyin başka toplumsal projelerde kendine güveninin artmasını sağlar” şeklinde konuştu. Konferansın sonunda Oğuzeli MYO Müdürü Yrd. Doç Dr. Murat Karahan, Ümran Petekbaşı’na teşekkür belgesi ve günün anısına hediye takdim etti.