ARA SINAVLAR VE FİNAL SINAVLARININ UYGULAMASI HAKKINDA YÜKSEKOKUL KURUL KARARI


*Ülkemizde ve dünyada yaşanan Covid-19 salgını nedeniyle Üniversitemizde eğitim-öğretimin aksamaması ve olabildiğince etkin bir şekilde yürütülmesi amacıyla uzaktan eğitime geçmiş olup, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemi ile sınırlı kalmak kaydıyla sınavlar ile ilgili aşağıdaki kararların kabul edilmiş olup,

*Ara sınavlar ve benzeri etkinlikler Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 19.03.2020 tarih ve E.22490 sayılı yazısı ile bildirilen "ilgili programın öğrenme kazanımları ve sonraki süreçte yaşanabilecek ihtilaflar ve denetlemeler de göz önünde bulundurularak hukuki açıdan şeffaf, açıklanabilir ve denetlenebilir ilkeler doğrultusunda olmak durumundadır" kararına istinaden; Meslek Yüksekokulumuz  Yüksekokul Kurul Kararı aşağıdadır;

1.Ara sınavlar;Online(çevrimiçi) sınav,ödev,proje vb verilerek değerlendirilecektir.

2.Ara sınavlar(Online(çevrimiçi) sınav,ödev,proje vb.) 27 Nisan-4 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

3.2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı Bahar Dönemi ile sınırlı kalmak üzere birimlerimizde ara sınavların, dersin ham başarı notuna etkisi %30, final sınavının etkisi ise %70 olarak alınacaktır.

4. Meslek Yüksekokulumuzda 2019-2020 Bahar Dönemi dersleri 02 Haziran 2020 tarihinde tamamlanacaktır.

5.Final sınavları pandemi sürecinin seyrine göre netleştirilip ilan edilecektir.