Adalet Programı; hukukun temel kavramlarına ve hukuk metodolojisine ilişkin kavramlardan hareketle yalın sorunlarını çözebilen, demokratiklik, sosyal devlet ve hukukun üstünlüğü gibi vazgeçilmez ilkeleri benimsemiş, hukuk mesleğinin gerektirdiği dürüstlük, adalet ve etik anlayışın bilincinde, yaşam boyu ve kendi kendine öğrenme becerisini kazanmış adalet yardımcı hizmet personeli yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Adalet Programına adalet ve zabıt kâtipliği konusunda eğitim veren mesleki ve teknik orta öğretim kurumlardan mezun öğrenciler sınavsız yerleştirilebilmektedir. Adalet Programı’ndan mezun olan öğrenciler, “Adalet Ön lisans Diploması” alırlar. Adalet Programı’ndan mezun olan öğrenciler. Açık Öğretim Fakültesinin İşletme, İktisat ve Kamu Yönetimi bölümlerine ve Hukuk Fakültelerine dikey geçiş yapma olanağına sahiptirler. Adalet Programından mezun olan öğrenciler Açık Öğretim Fakültesinin İşletme, İktisat ve Kamu Yönetimi bölümlerine dikey geçişleri sınavsız mümkün iken, Hukuk Fakültelerine dikey geçiş yapabilmeleri için Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girmeleri gerekmektedir. Bu programda eğitim - öğretim faaliyetleri hafta içi saat 15.30 dan sonra yapılmaktadır.