Üniversitemizin Saygıdeğer Mensupları ve Sevgili Öğrenciler,

 

Öncelikle 43 yıllık başarılı bir geçmişi olan Gaziantep Üniversitesine, meslektaşlarımın teveccühü ve Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle rektör olarak atanmaktan duyduğum onur ve gururu ifade etmek isterim. Bugüne kadar Üniversitemizin gelişimine katkı sağlayan tüm çalışanlarımıza ve emeği geçen bütün rektörlerimize teşekkürü bir borç bilirim. 

 

Tüm akademik ve idari personelimizin şunu iyi bilmesini isterim ki devletimizin hassasiyetleri baki kalmak kaydıyla hiçbir ayrım gözetmeksizin üniversitemizi; hakkaniyet, adalet ve liyakat ilkeleri doğrultusunda herkesin rektörü olarak yöneteceğim. 

 

"Devlette devamlılık esastır" ilkesinden hareketle bugüne kadar yürütülen başarılı çalışmaların devam ettirileceğini belirtmek isterim. Bununla birlikte; gerek ulusal gerekse uluslararası akademik platformlarda Üniversitemizin başarısını arttırmak, eğitim ve öğretim kalitesini daha da yükseltmek ve bilimsel çalışmalarla özdeşleşmiş kurumsal kimliğe sahip bir üniversite oluşturabilmenin çabası içerisinde olacağım. Öte yandan şehirle bütünleşmiş ve şehrin gelişimine katkı sağlayan hayatın içinde bir üniversite vizyonuyla hareket edileceğini vurgulamak isterim. Geçmişi ayağımıza pranga olarak değil, tecrübe kaynağı olarak görüyorum. Geçmiş, dünde kalmıştır ve biz geleceğe umutla bakıyoruz.

 

Farklılıklarımızı zenginlik olarak görüp çatışma yerine uzlaşma kültürünü üniversitemizde hakim kılmayı esas alacağım. Nitekim 15 Temmuz ve sonrasında yaşanan süreç, birlik ruhu ve uzlaşma kültürünün ne denli önemli olduğunu bizlere göstermiştir. Yine bu süreç, ülkemizdeki ayrışmaların ne denli suni ve ortaklıklarımızın ne denli köklü ve sağlam temellere dayandığını ortaya koymuştur. Milletimizin ortaya koyduğu bu birliktelik anlayışının Üniversitemizde en iyi şekilde tezahürünün sağlanacağını belirtmek isterim. Bu itibarla vatanına ihanet etmeyen, samimi ve dürüst olarak çalışan, Üniversitemizin gelişimi için çaba sarf eden tüm idari ve akademik personelimize her türlü destek verilecektir. 

 

Onurumuzla, haysiyetimizle ve en önemlisi de vatanımıza milletimize olan sevdamızla bizden sonra gelecek yönetimlere kurumsal bir kimlik bırakmayı arzu ediyorum.

 

Üniversitemiz ve şehrimiz için yeni bir güneş doğuyor. Bu güneşin herkesi aydınlatmasını temenni ediyorum. 

 

Bu duygu ve düşüncelerle, Üniversitemizin tüm çalışanları ve öğrencilerimize yeni dönemde başarılar diler; selam, sevgi ve saygılarımı sunarım.

 

Prof. Dr. Ali GÜR
Rektör