Genel Bilgiler

Adalet Programı; hukukun temel kavramlarına ve hukuk metodolojisine ilişkin kavramlardan hareketle yalın sorunlarını çözebilen, demokratiklik, sosyal devlet ve hukukun üstünlüğü gibi vazgeçilmez ilkeleri benimsemiş, hukuk mesleğinin gerektirdiği dürüstlük, adalet ve etik anlayışın bilincinde, yaşam boyu ve kendi kendine öğrenme becerisini kazanmış adalet yardımcı hizmet personeli yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Adalet Programına adalet ve zabıt kâtipliği konusunda eğitim veren mesleki ve teknik orta öğretim kurumlardan mezun öğrenciler sınavsız yerleştirilebilmektedir. Adalet Programı’ndan mezun olan öğrenciler, “Adalet Ön lisans Diploması” alırlar. Programdan mezun olan öğrencilerimiz Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Hukuk Fakültelerine dikey geçiş yapma olanağına sahiptirler. 

 
İletişim Formu Danışman Hocanıza Ulaşın