Genel Bilgiler

şletme programının amacı, işletmelerin ihtiyaç u, küresel dünyanın ihtiyaçlarına ce verebilecek bilgi ve beceri ile donatılış nitelikli insan gücü gereksinimini karşılayacak ara eleman yetiştirmektir. Ayrıca, kaynakların nasıl planlandığını, örgütlendiğini, yönetildiğini ve denetimin nasıl gerçekleştirildiğini, kısaca tüm yönetsel fonksiyonların nasıl yürütüldüğünü kavramış, nitelikli girişimciler ve meslek elemanlarını birçok sek töre kazandırmaktır. Programımıza gelen adaylar İşletmelerde yönetim kademelerinde görev alacak biçimde yetiştirilerek "İşletme Yönetimi Meslek Elemanı" olarak mezun olacaklardır. Programımızda, Meslek Elemanının sahip olması gereken, bilgi, beceri ve alışkanlıklarla donatılmasına özel önem verilmesi planlanmıştır. Bu an lamda teoriden uygulamaya, genelden branşlaşmaya doğru giden bir yol izlenecektir. Yüksekokulumuzun İşletme programında öğrenciyi öne çıkaran bir yaklaşım benimsenmiştir. İş Bulma Olanakları: Mezunlar için çalışma alanı çok geniş olmakla beraber ağırlıklı olarak yönetim, üretim, pazarlama, muhasebe, araştırma, geliştirme ve halkla ilişkilerde görev yapabilirler. Kamu ve özel sektör işletmeleri. Üretim, Pazarlama, Finans, Ar-Ge vb. gibi işletme birimleri.Programdan mezun olan öğrencilerimiz Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Sağlık Yönetimi, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi, Havacılık Yönetimi, Yönetim Bilişim Sistemleri, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım programlarına dikey geçiş yapma olanağına sahiptirler. 

 
İletişim Formu Danışman Hocanıza Ulaşın