Projeler

AB Erasmus Plus Projesi:

 

a. AB Erasmus Plus Projesi: Avrupa Birliği Eğitim ve Gençliği Programları Merkezi tarafından Erasmus Plus Hibe Programı Ulusal Gençlik Diyaloğu kapsamında ve 2020 Yılı Teklif Çağrısı döneminde hibe almaya hak kazanan “Kentimin Sürdürülebilirliğinde Söz Sahibiyim Projesi” uygulanmaya başladı. Proje 9 ay sürecektir. Türkiye’de bu kapsamda kabul edilen ilk beş proje arasında yer alan projede, gençlerin yaşadıkları kent ile ilgili öngördükleri sorunları belirleyerek, kentin iyileştirme sürecine katkıda bulunmaları amaçlanıyor.

Projede yer alan öğretim elemanları:  Dr. Öğr. Üyesi Aslı ÖZPOLAT ve Öğr. Gör. Ayca ÖZCEYLAN


b. AB Erasmus Plus Projesi:  AB erasmus Plus mesleki eğitim projesi “ İş Sağlığı ve Güvenliği Profesyonelleri İçin İş Sağlığı ve Güvenliği Üzerine Uygulanabilir Bir Müfredat Oluşturma” 2017 yılında kabul edilmiş ve 2019 yılında sona ermiştir. Proje, iş sağlığı ve güvenliği programında eğitim veren öğretim elemanlarının karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımının sağlanması, mesleki yeterliliklerinin güçlendirilmesi ve ortak öğretim eğitimi müfredatının oluşturulması bu alandaki AB kriterleri çerçevesinde gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir. 

Projede yer alan Öğretim elemanları: Dr. Öğr. Üyesi Murat KARAHAN ,Dr. Öğr. Üyesi Derya ÇEVİK TAŞDEMİR, Öğr. Gör. Gülsüm Günbala DURHAN

Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız


c. AB Erasmus Plus Projesi: AB Erasmus Projesi olan “Kolibri Kuşları için İkinci Şans: Kadınların Kapasitelerinin Güçlendirilmesi ve Artırılması” 2020 yılında hibe almaya hak kazandı. Projenin ana çıkış noktalarından biri olarak kadının istihdam sürecine sivil toplum temelinde katılması ve kurumlar arası sosyal diyaloğun geliştirilmesi bulunmaktadır. Projede 3 uluslararası ortak, 1’i Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olmak üzere 3 yerel ortaktan oluşan aktörler ile birlikte kadınların kapasitelerinin arttırılması ve güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

Projede yer alan Öğretim elemanları: Dr. Öğr. Üyesi Murat KARAHAN ,Dr. Öğr. Üyesi Derya ÇEVİK TAŞDEMİR, Öğr. Gör. Gülsüm Günbala DURHAN

 

 

İletişim Formu Danışman Hocanıza Ulaşın