Yüksekokulumuzda Kalite Çalışmaları

Oğuzeli Meslek Yüksekokulu Kalite Politikası 

  • Meslek Yüksekokulumuz bünyesinde ulusal ve uluslararası düzeyde bugüne ve geleceğe katkı sağlayan, çağın gerektirdiği bilgi, teknoloji ve beceri donanımına sahip, sorgulayan, eleştiren, geliştiren ve yaratıcı bir düşünce anlayışı ile milli ve evrensel değerlere sadık, girişimci, özgüven ve sorumluluk sahibi, farklı kültürlerle iletişim hâlinde, sanatsal duyguları güçlü bireyler yetiştirmek,
  • Meslek Yüksekokulumuzun eğitim, öğretim, araştırma ve toplumsal faaliyetlerin alt yapısını güçlendirmek, eğitim-öğretim hizmetlerinde sürekli olarak gelişen ve değişen, toplumun çıkar ve gereksinimlerini karşılayan, eğitimin mesleki ve genel ilkelerine uygun bir ortam yaratmak,
  • Sürdürülebilir kalkınma, istihdam ve kariyer odaklı bir anlayışa sahip olmak,
  • Güvenli, sağlıklı, huzurlu, kalite yönetim sistemine uygun bir çalışma ortamı yaratmak,

Meslek Yüksekokulumuz  kalite politikasının temel amacıdır.

 
İletişim Formu Danışman Hocanıza Ulaşın